ศาลเจ้าคาสุงะ ไทฉะ(Kasuga Taisha)
สถานที่สุดฮิตห่างจากร้านเราเพียง 5 นาที ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกจัดเป็นแห่งท่องเที่ยงยอดนิยมเพราะนักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารกวางที่อาศัยอยู่ภายในศาลเจ้าได้
วัดโทไดจิ(Todai-ji)
หากจากร้านของเราเพียง 5 นาที วัดโทไดจิเป็นสถานที่ตั้งของหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ติดกับศาลเจ้าคาสุงะ ไทฉะ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองนารา
วัดโคฟุคุจิ(Kofuku-ji)
ห่างจากร้านเพียง 3 นาที ภายในวัดโคฟุคุจิคุณสามารถชื่อชมสถาปัตยกรรมสไตล์ เอ็นโดะ (Endo)
วัดโฮริวจิ
เดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่งจากร้าน วัดโฮริวจิถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 วัดโฮริวจิถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ ภายในมีพระพุทธรูปและงานหัตถกรรมมากมาย
ติดต่อ